radionica rodno zasnovano nasilje

Održana radionica “Izvještavanje o temi rodno zasnovanog nasilja”

NOVOSTI

radionica rodno zasnovano nasiljeKako izvještavati o rodno zasnovanom nasilju, te koja je uloga policije, tužilaštva i centara za socijalni rad u lokalnim zajednicama u tretiranju ovog društvenog problema, neka su od pitanja o kojima je bilo govora na radionici „Izvještavanje o temi rodno zasnovanog nasilja“ koja je održana u Srebrenici u UPSMedia press centru.

“Nevladine organizacije koje su angažovane u borbi protiv nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja imaju ključnu ulogu u zalaganju za zakonsko sankcionisanje takvog nasilja”, rekla je novinarka i aktivistkinja Milkica Milojević.

Izvršna direktorica Vijeća za štampu Ljiljana Zurovac govorila je o novinarskoj etici kada je u pitanju izvještavanje o rodno zasnovanom nasilju.

“Mediji izvještavaju o ženama uglavnom kada su u pitanju nasilje i skandali”, istakla je Zurovac i napomenula kako se veoma rijetko emituju ili objavljuju tekstovi ili emisije o prevenciji nasilja, edukativni prilozi i tekstovi o metodama zaštite od nasilja.

“Za kvalitetnije izvještavanje o problemu nasilja novinari i novinarke moraju biti upoznati sa zakonima i visinama propisanih kazni”, dodala jemilkica i ljiljana rodno zasnovano nasilje Zurovac.

Stanojka Tešić iz Foruma žena Bratunac, koja je govorila u svojstvu gostujuće predavačice, istakla je problem “nedostatka javnih sredstava, čija bi namjena bila prevencija i pružanje pomoći u slučajevima rodno zasnovanog nasilja”.

Na radionici je predstavljen konkurs za novinarsku nagradu za istraživačke teme o rodno zasnovanom nasilju, koji je objavljen na web stranicama Asocijacije XY i Udruženja BHN.

Jednodnevni trening za novinare/ke, urednike/ce i blogere/ke okupio je učesnike i učesnice iz medijskih kuća i nevladinih organizacija iz Srebrenice, Bratunca, Kalesije, Milića i Vlasenice kao i predstavnike Centra za socijalni rad u Srebrenici.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *